វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ គ.ជ.ប មានផែនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន ៣០០.៣៩០នាក់

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News