វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ការចែក និងការទទួលពាក្យជ្រើសរើសក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News