វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖​ ''ហេតុអ្វីបានជា គ.ជ.ប នៅតែបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត?''

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778