វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖​ "ប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ពីចម្ងាយ (អនឡាញ)"

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News