លទ្ធផល​ផ្លូវការ​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង​ ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក​ ក្រុមប្រឹក្សាខ័ណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778