គណៈកម្មការចំពោះកិច្ច នៃ គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម គួយ ប៊ុនរឿន តំណាងសហភាពអឺរ៉ុប ដឹកនាំដោយលោកស្រី Fiona Ramsey និងតំណាងអង្គការ UNOPS ដឹកនាំដោយលោក Hubert Staberhofer បានជួបពិភាក្សាគ្នា

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778