ច្បាប់ ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្ម​នៃច្បាប់​នេះ​ និង​ច្បាប់ ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​នៃ​ច្បាប់​នេះ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News