សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ឯកឧត្តមប្រធាន អនុប្រធាន និងអ្នកនាំពាក្យនៃ គ.ជ.ប បាន​ទទួល​ជួប​សវនាការ​ជាមួយ​ឯកឧត្តម វីល្លៀម អេហ៊ីត(William A. Heidt)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News