វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ ឯកឧត្តមប្រធាន គ.ជ.ប «មន្ត្រីបោះឆ្នោតត្រូវខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា»

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News