សេចក្តីសម្រេច លេខ ០៥២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោតដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ឆ្នាំ២០១៣ ឆ្នាំ២០១៤ ឆ្នាំ២០១៧ និងឯកសារចាស់ៗ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778