សាររំលែកទុក្ខ ជូនចំពោះ ឯកឧត្ដម សយ សាខន ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងសាច់ញាតិគ្រួសារ នៃសព ឧបាសក នូរ ហ៊ន

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778