សូមអញ្ជើញបងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ​ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ​ទៅពិនិត្យមើល​ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត និងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៩

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News