លទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីបម្រើការងារនៅតាមលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តបាត់ដំបង

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778