ប្រសាសន៍ឯកឧត្តមប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុងឱកាសបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ គ.ជ.ប នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ថ្ងៃទី០៥-០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News