សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០០២ ៖ គ.ជ.ប នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រី្តរាជការ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News