សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ០០៧​៖ គ.ជ.ប នឹង​រៀបចំ​វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​មន្ត្រី​ លធ.ខប គណបក្សនយោបាយ​ និង​អង្គការ​មិនមែនរដ្ឋាភិបាល​ ស្ដីពី​ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News