សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០៦ ៖ អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បញ្ជាក់ប្រាប់គ្រូបង្ហាត់ថា គ.ជ.ប អនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអព្យាក្រឹត

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778