សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០៦ ៖ អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បញ្ជាក់ប្រាប់គ្រូបង្ហាត់ថា គ.ជ.ប អនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអព្យាក្រឹត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News