សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ០១១ ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសមន្រី្តកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីចំនួន ៥១០នាក់ ដើម្បីបម្រើការងារនៅតាមលេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្ត រៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News