លេខាធិការដ្ឋានរាជធានី​ ខេត្ត​រៀបចំការបោះឆ្នោត​ (លធ.ខប) ត្រូវការជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី​ចំនួន​​ ៥១០ នាក់ ឱ្យបម្រើការងារនៅតាមលេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្ត រៀបចំការបោះឆ្នោត សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News