សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០០៤ ៖ គ.ជ.ប​ នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្ហាត់ និងមន្រី្ត គ.ជ.ប ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News