សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០០៤ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសមន្រី្តកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី នៅនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News