សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ០០២​៖ គ.ជ.ប នឹងរៀបចំ​បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​ លធ.ខប ស្ដីពី​ការ​ស្រង់​ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មាន​អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News