បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ ដែលត្រូវធ្វើតេស្តកុំព្យូទ័រ​ សម្រាប់​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នកបោះឆ្នោត និង​បញ្ជីបោះឆ្នោត​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News