សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្ដីពី​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី នៅនាយកដ្ឋាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​ និង​អប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និង​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ​អ្នកបោះឆ្នោត និង​បញ្ជីបោះឆ្នោត​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News