សេចក្ដីសម្រេច​ លេខ ៤៦៨​ ស្ដីពី​​ការតែងតាំង​ប្រធាន និង​អនុប្រធាន លធ.ខប

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778