សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៥៦​៖ មន្ត្រី គ.ជ.ប ទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេស ក្នុងការរៀបចំផែនការសវនកម្ម និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News