វិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី​​ការរៀបចំ​ផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និង​ប្រព័ន្ធគ្រគ្រង​ផ្ទៃក្នុង

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778