កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ​ ស្ដីពី​ការផ្ដល់​សុពលភាព​ និង​ប្រកាសផ្សាយ​បញ្ជីបោះឆ្នោត​ផ្លូវការឆ្នាំ​២០១៩

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News