កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពី​ ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ការដាក់ ការទទួល និង​ការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង​តវ៉ា..

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778