កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពី​ ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ការដាក់ ការទទួល និង​ការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង​តវ៉ា..

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News