តើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទិ៣ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយរបៀបណា?

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News