យុវជនខ្មែរដែលមានអាយុ ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវទៅសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News