បទយកការណ៍​ ស្ដីពី​បញ្ជីបោះឆ្នោត​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ រាជធានី​ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​ អាណត្តិទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778