កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ​ ស្ដីពី​ការផ្សព្វផ្សាយ​បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និង​នីតិវិធី​បណ្ដឹង​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News