សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៥៦​៖ កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ​ស្ដីពី​ការផ្តល់​សុពលភាព និង​ប្រកាស​ផ្សាយបញ្ជី​បោះឆ្នោតផ្លូវការ​២០១៩

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News