សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៥៧​៖ ពិធីប្រកាសតែងតាំង​ប្រធាននាយកដ្ឋាន និង​ប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778