សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ លេខ​ ០៥៥​៖ ការ​បិទផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង​ ឆ្នាំ២០១៩​ និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ដែល​នឹង​ត្រូវ​លុបចេញ​ពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News