ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់​ឯកឧត្ដម ឯម សូផាត សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News