ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ ០៧ ចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ពាក់ព័ន្ធ នឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិ ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News