សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៥២​៖ សមាគម និង​គណបក្ស​នយោបាយ បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍​គាំទ្រ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ អាណត្តិ​ទី​៣

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778