សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៥០​ ស្ដីពី​ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោត​ដំបូង និង​បញ្ជីឈ្មោះអ្នក​ដែលត្រូវ​លុប​ចេញ​ពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News