ជនណាដែលផ្សព្វផ្សាយរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឱ្យទៅបោះឆ្នោតត្រូវមានទោស

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News