តារាងលទ្ធផល​សំឡេង​ឆ្នោត នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​​ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង​ ស្រុក ខណ្ឌ​ អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778