របាយការណ៍ស្តីពីការៀបចំបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ (ថ្លែងដោយឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News