សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News