សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤៦៖​ ចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ ចូលរួមសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778