គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)​ បានបើកកិច្ចប្រជំុដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើបេក្ខជនសម្រាប់មុខតំណែងជាអគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង នៃ គ.ជ.ប

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778