គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)​ បានបើកកិច្ចប្រជំុដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើបេក្ខជនសម្រាប់មុខតំណែងជាអគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង នៃ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News