សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៣១​៖ កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ​ ស្ដីពី​ការបិទបញ្ចប់​ការពិនិត្យ​បញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាម​ឃុំ សង្កាត់​ ការរៀបចំ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង ...

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News