បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនសម្រាប់មុខតំណែង ជាអគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង នៃ គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778