ច្បាប់​ ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​ និង​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ និង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ខណ្ឌ​ និង​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​នេះ​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News