គោលការណ៍​ សម្រាប់​ស្ថានីយ​វិទ្យុ​ និង​ទូរទស្សន៍​ ក្នុង​ការ​លក់​ ឬជួល​ម៉ោង​ផ្សព្វផ្សាយ​ឱ្យ​គណបក្ស​នយោបាយ​ ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​គោលនយោបាយ​ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​គោលនយោបាយ​ និង​កម្មវិធី​នយោបាយ​របស់​ខ្លួន​ ក្នុងអំឡុងពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News